Usługi rachunkowe

Śląski Audit oferuje podmiotom gospodarczym usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych. Wysokie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie naszych pracowników gwarantują najwyższy standard pracy. Współpraca z ekspertami z dziedziny podatków, prawa gospodarczego i prawa finansowego, w tym pracownikami instytucji finansowych, umożliwia nam wczesne wykrywanie ryzyka i doradztwo w celu jego uniknięcia.

Usługi nasze obejmują:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych,
 • opracowanie:
  • wzorów sprawozdań finansowych i konsolidacyjnych,
  • polityki rachunkowości,
  • zakładowego planu kont.

Oferujemy również usługi doradcze w zakresie:

 • rozwiązań księgowych,
 • wdrożenia i stosowania ustawy o rachunkowości i przepisów międzynarodowych,
 • interpretacji dotyczących stosowania międzynarodowych standardów sprawozdawczości,
 • analizy wpływu zmian w zasadach rachunkowości na sprawozdania finansowe,
 • organizacji i informatyzacji księgowości
 • i innych.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi usługami rachunkowymi, zachęcamy do kontaktu.

Usługi rachunkowe