Śląski Audit zachęca do kontaktu przedstawicieli firm zainteresowanych profesjonalnym badaniem sprawozdań finansowych, usługami atestacyjnymi, obsługą księgową itp. Zapraszamy w dni powszednie od 8.00 do 14.00.

Śląska Firma Auditingu i Doradztwa „Audit” sp. z o.o.

pl. Grunwaldzki 8-10 p.30 40-950 Katowice

Spółka wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 1159 /uchwała nr 139/64/95 z dnia 05.12.1995 r./

Zarząd

Prezes Zarządu – Jan Homa
biegły rewident  Nr w rejestrze w KRBR:  1248

Wiceprezes Zarządu – Krystyna Matyasik
biegły rewident  Nr w rejestrze w KRBR:  10099

KRS: 0000180584;
NIP: 634-10-18-079;
REGON: 272664143

Sąd Rejestrowy:  Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wysokość kapitału zakładowego  50.000,00 zł

Firma posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w TUiR Warta S.A.

Możesz skontaktować się z nami telefonicznie lub wysłać zapytanie za pośrednictwem poniższego formularza.